top of page
Abstract Lines _edited.jpg

Verksamhetsområden

GEN fokuserar på övervakningslösningar inom Geoteknik och Hydrogeologi men arbetar även i synergi med andra aktörer i byggbranschen.

Geoteknisk och Hydrogeologisk övervakning

Markarbete är grunden till vartenda byggprojekt. Vi övervakar allt från markrörelser, stabilitet, jordspänningar, yttre belastningar, och grundvattenförhållanden.

Konstruktion övervakning

Byggnaden är projektets slutresultat. De är känsliga under och efter deras konstruktion. Våra övervakningslösningar garanterar deras säkerhet och kan användas för prediktivt underhåll.

Miljö övervakning

Byggning leder i allmänhet till betydande förändringar i miljön. Att övervaka förändringar i luft, mark, och vatten/grundvatten är viktigt för att minska riskerna för förorening och öka vår miljös säkerhet och hållbarhet.

Forskning och utveckling

GEN stödjer Akademiska projekt och hjälper till med att förbättra nuvarande övervakningsmetoder och utveckla ny teknik.

bottom of page