top of page
Abstract Lines _edited.jpg

Våra tjänster

GEN arbetar med automatiska och manuella mätsystem som fungerar oavsett storleken på projekten.

pexels-photo-669622.jpeg

Övervakning

GEN specialiserar sig på Geotekniska och Hydrogeologiska övervakningstjänster för byggindustrin. Vårt mål är att erbjuda kostnadseffektiva instrument av hög kvalitet för att erhålla rätt information, minska risker, och öka produktiviteten under hela infrastrukturprojektets livscykel.

Vi har utvecklat vårt eget övervakningssystem och jobbar med världsledande sensor tillverkare för att kunna erbjuda en helt integrerade lösningar inom både hård- och mjukvara. Vi använder den senaste teknologin för att erhålla noggrann och pålitlig data som kan omvandlas till värdefull information med hjälp av våra erfarna ingenjörer. Vi ser till att våra instrument fungerar innan och efter de har installerats och utför rutinkontroller för att säkerställa en hög datakvalitet.

Vår hårdvara är helt integrerad med vår molnplattform, vilket betyder att du kan fokusera på den värdefulla informationen och fatta välgrundade beslut.

Vår molnplattform lagrar din data säkert och omvandlar den till användbar visuell information. Du kan se alla dina projekt på ett och samma ställe, placering av varenda sensor, konfigurera dina larm baserat på dina egna mätkriterier, generera rapporter som du kan dela med relevanta intressenter, exportera rådata, och mycket mer. Dessutom så kan du skala plattformen för mer krävande infrastrukturprojekten utan att kompromissa med varken prestanda eller säkerhet. Vi erbjuder även skräddarsydda instrumentpaneler baserat på önskemål från våra slutkunder.

Image by Clément Hélardot

Moln

Image by Scott Graham

Konsulttjänst

Våra konsulttjänster hjälper dig att designa både automatiska och manuella övervakningsprogram, samt tolka resultatet i samband med det tekniska problemet som övervakas.

För att ett övervakningsprogram ska vara framgångsrikt så är det viktigt att välja rätt instrumentering, installationsmetod och plats, samt att du tolkar den insamlade informationen på rätt sätt. Vi har erfarna geotekniker som har behörig kunskap om markens beteende och hur den samspelar med strukturer. För de allra mest krävande och komplexa projekten så kan vi se över designen och utföra avancerade numeriska simuleringar efter kundens behov.

Monitoring
Cloud
Consulting
bottom of page